مهارکش

مهارکشTurnbuckles with hook and eyes ) دستگاهی است که در دوطرف خود دو پیچ دارد که یکی راست و دیگری چپ گرد است. نام دیگر این وسیله پیچ قلاب دوطرفه است و یا بست قورباغه ای است.

فروشگاه: بست سیم بکسل

دفتر تهران

02165422580

دفتر کرج

02634728145

Call Now Button